Alo Ayiti!

Byen vini a aplikasyon MyBambu a
kote w kapab ouvri yon kont san yon
nimewo sekirite sosyal!

Nou mennen w pi pwòch fanmi w ak zanmi yo!

Suiv etap sa yo e ouvri kont ou.

Ranpli telefon ou

Tout Sa w Bezwen nan Yon Aplikasyon

Voye lajan Ayiti nan kèk minit pou sèlman $2.99
Lajan w an sekirite e li asire pa FDIC a jiska $250, 000
Jwenn yon kat VISA pou lè w ap achte an pèson ou sou liy. Li pa gen okenn tarif ki kache.
MyBambu mennen w TopUp Digicel pou rechaje fòn zanmi ak fanmi w yo ann Ayiti.
Nou gen plis pase 120,000 lokal won Etazini kote w kapab depoze lajan nan kont ou vit e fasil.